Subscriu-te i participa en el sorteig d'un Pack FamíliaFest!


Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])

Responsable del tractament: RIALLES ESPECTACLES INFANTIL I JUVENILS Finalitat: gestionar el sorteig i enviar informació sobre els quatre festivals que conformen el Família Fest, que són: El Meu Primer Festival de Cinema, elPetit, FLIC Festival i La Setmana de l’Àlbum; i també mantenir-los informats de la resta d’activitats culturals i lúdiques que realitzen els organitzadors d’aquests festivals. Destinataris: les seves dades seran cedides als altres organitzadors dels quatre festivals que són: l’Associació Rialles Espectacles Infantils I Juvenils, l’Associació d’Editors de Llibres Àlbum i l’Associació Cultural Modiband. Drets: pot exercir els drets els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.

×

Avís Legal

Informació de Conformitat amb l'article 10 de la LSSI

La titular d'aquesta web és:

Identitat: RIALLES ESPECTACLES INFANTIL I JUVENILS
NIF: G63436430
Adreça: Ronda de la Roureda 24  08207  Sabadell
Tel.: 937 23 28 33
Email: comunicacio@lasalateatre.cat

Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, Secció 1a del Registre de Barcelona, número de registre 17.397, amb data 11 de Desembre de 1995.

 

Condicions d'ús

 L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. 

 

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment sense l'autorització expressa de Rialles Espectacles Infantil i Juvenils.

 

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que Rialles Espectacles Infantil i Juvenils actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a Rialles Espectacles Infantil i Juvenils.

Rialles Espectacles Infantil i Juvenils no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en la seva web.

Rialles Espectacles Infantil i Juvenils es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

 

Llei aplicable i jurisdicció:

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola i es sotmetran als Jutjats i Tribunals al domicili del domicili de l'usuari, quan aquest tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb l'art. 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; en cas contrari, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de Rialles Espectacles Infantil i Juvenils.

 

Informació sobre resolució de litigis:

Resolució de litigis en línia d'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: 

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES