Subscriu-te i participa en el sorteig d'un Pack FamíliaFest!


Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])

Responsable del tractament: RIALLES ESPECTACLES INFANTIL I JUVENILS Finalitat: gestionar el sorteig i enviar informació sobre els quatre festivals que conformen el Família Fest, que són: El Meu Primer Festival de Cinema, elPetit, FLIC Festival i La Setmana de l’Àlbum; i també mantenir-los informats de la resta d’activitats culturals i lúdiques que realitzen els organitzadors d’aquests festivals. Destinataris: les seves dades seran cedides als altres organitzadors dels quatre festivals que són: l’Associació Rialles Espectacles Infantils I Juvenils, l’Associació d’Editors de Llibres Àlbum i l’Associació Cultural Modiband. Drets: pot exercir els drets els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.

×

Política de privacitat

Octubre de 2022

Rialles Espectacles Infantil i Juvenils es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per Rialles Espectacles Infantil i Juvenils implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. Rialles Espectacles Infantil i Juvenils no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

 

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament

RIALLES ESPECTACLES INFANTIL I JUVENILS
NIF: G63436430
Ronda de la Roureda 24  08207  Sabadell 
Email: comunicacio@lasalateatre.cat

Finalitat del tractament

Gestionar les activitats dels festivals que conformen Família Fest i enviar als interessats informació sobre aquests festivals que són: El Meu Primer Festival de Cinema, elPetit, FLIC Festival i La Setmana de l’Àlbum,  i també sobre la resta d’activitats culturals i lúdiques que realitzen els organitzadors d’aquests festivals.

Legitimació

Consentiment obtingut de l'interessat.

Destinataris

Les seves dades seran cedides als altres organitzadors dels quatre festivals que són: l’Associació Rialles Espectacles Infantils I Juvenils, l’Associació d’Editors de Llibres Àlbum i l’Associació Cultural Modiband. Fora d’aquest cas, les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

Termini de conservació de les dades

Mentre l’interessat vulgui rebre informació sobre els festivals o les activitats que realitzen els seus organitzadors i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals del responsable del tractament.

Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

 

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: RIALLES ESPECTACLES INFANTIL I JUVENILS
NIF: G63436430
Adreça: Ronda de la Roureda 24  08207  Sabadell
Tel.: 937 23 28 33
Email: comunicacio@lasalateatre.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Gestionar les activitats dels festivals que conformen el Família Fest.
 • Enviar als interessats informació sobre aquests festivals que són: El Meu Primer Festival de Cinema, elPetit, FLIC Festival i La Setmana de l’Àlbum,  i també sobre la resta d’activitats culturals i lúdiques que realitzen els organitzadors d’aquests festivals.
 • Gestionar els sortejos que realitzem, la qual cosa comporta fer públic el nom dels guanyadors a les xarxes socials dels organitzadors dels festivals.
 • Contestar les consultes que ens realitzi mitjançant la nostra web.  

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat vulgui rebre informació sobre els festivals o les activitats que realitzen els seus organitzadors i durant els anys necessaris per complir amb les nostres obligacions legals. L’usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades en qualsevol moment posterior, comunicant-nos-ho al correu comunicacio@lasalateatre.cat.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Per a l'enviament d'informació sobre els festivals i per la gestió dels sortejos basarem el tractament en el seu consentiment. En el cas concret dels sortejos l’usuari, al participar al sorteig, accepta expressament que, en cas que guanyi el sorteig,  es pugui fer públic el seu nom a les xarxes socials de Rialles Espectacles Infantil I Juvenils, i dels altres organitzadors dels festivals que integrats al Família Fest, que són  l’Associació Rialles Espectacles Infantils I Juvenils, l’Associació d’Editors de Llibres Àlbum i l’Associació Cultural Modiband.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades seran cedides als altres organitzadors dels quatre festivals que són: l’Associació Rialles Espectacles Infantils I Juvenils, l’Associació d’Editors de Llibres Àlbum i l’Associació Cultural Modiband. Fora d’aquest cas, les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no  les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

 

Com pot exercir els seus drets? 

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica. 

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

 

Quines dades tractem?

Les categories de dades que  podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques
 • Telèfon

 

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la gestió de la nostra activitat. 

 

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari. 

L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

 

Realitzem transferències internacionals de dades?

A la nostra web es poden descarregar cookies analítiques amb el consentiment de l’usuari. Aquestes cookies són cookies analítiques de Google, la qual cosa comporta que es produeixi una transferència de dades als servidors de Google ubicats als Estats Units. Aquesta  transferència internacional de dades està  basada en les Clàusules Contractuals Tipus per a processadors aprovades per la Comissió Europea. Tot i això, l'usuari ha de saber que les normes sobre privadesa dels Estats Units no són homologables a la legislació Europea en la matèria, per la qual cosa si no desitja que les dades que es recullin durant la navegació a la nostra web es transfereixin a EEUU, no ha d'acceptar l'ús de les cookies analítiques.

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de  còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d'accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.